Frågor & Svar

Frågor och svar


Vi lovar inte att vi ska svara på inkomna frågor inom en viss tid utan svarar på dem när vi hinner.


 

-Får man något medlemskort?


Nej vi tycker att medlemskorten inte fyller någon funktion och dem innebär en kostnad att hantera.-Hur många medlemmar har Nissans Vänner?


Vi är för närvarande 46st (2017-02-26) beroende tidpunkt på året så kan antalet betalande medlemmar variera, men vi brukar ligga runt 50-70st per år.-Jag har aldrig fått något mail, varför?


Vi har skapat en maillista med de adressersom vi har fått in och ett mail har gått ut från klubbens mailadress i slutet av mars. Har du inte fått det så kanske vi saknar din mailadress eller så är den felaktig, gå då in under ”Kontakta oss” och skicka ett meddelande där du skriver –Här får ni min mailadress!
Kraftverken


-Varför är inte trapporna öppna hela tiden?


Enligt vattendomarna så är kraftverksägarna skyldiga att hålla trapporna öppna dygnet runt under april och maj samt under juni t.o.m. november från solens uppgång till solens nedgång, tiderna för solens upp och nedgång är fastslagna i tvåveckorsperioder. Tiderna som trappan i Slottsmöllan varit öppen har under sommaren inte stämt med det som står i vattendomen, den har öppnat tidigare och stängt tidigare men antalet timmar som den varit öppen har stämt med det antal som står i domen. Denna felaktighet uppmärksammades under 2013 och ska vara rättad. Under 2014 ska vatten köpas loss för att trapporna ska vara öppna dygnet runt, detta görs med förhoppning att det ska påverkar fiskvandringen genom trappan positivt. Samma regler gäller både Slottsmöllan och Sperlingsholm.


 


-När ska dem gamla trapporna vara öppna?


Kraftverksägarna är ålagda att hålla dem gamla trapporna öppna vid flödestillfällen under perioden 1/5-30/11 för Slottsmöllan samt 1/4-30/11 för Sperlingsholm. Flödestillfällen innebär en vattenföring på mer än 50m³/s som är kraftverkens slukförmågor.


 


-Var får man reda på hur mycket fisk som gått genom trappan i Slottsmöllan?


Det är upp till länsstyrelsen eller fiskevårdsområdet att avgöra om, var och hur dem ska lägga ut informationen från räknaren. Vi lägger ut information på vår sida efterhand som vi får reda på några siffror från länsstyrelsen.Fisk och biologi


-Hur många smolt sätts det ut årligen?


Ca 30000 laxsmolt och inga öringsmolt.


 

Regler i Nissan


Frågor om fiskeregler i Nissan har vi valt att inte svara på utan hänvisar till fiskevårdsområdet. Det beslutet har vi tagit på grund av att vi tycker att fiskevårdsområdet har skött införandet av regeländringar dåligt, på vissa punkter är det inte helt tydligt vad som gäller och för att vi inte ska riskera att ge något felaktigt svar så säger vi hellre ingenting.