Styrelsen

Kassör


Håkan Vervaart


E-mail: haukan78@gmail.com


Tel: 0722-441983


Ansvar: Kassör, Hemsida


Sekreterare


Noak Lindgren


E-mail: 


Ansvar: Sekreterare


Ledamot


Andreas Bengtsson


Telefon: 0705-169204


E-mail: eva.ea@telia.com


Ansvar: Sponsring


Ledamot


Mikael Persson


Telefon: 


E-mail: 


Ansvar: 


Suppleant


Pierre Dahlqvist

 

Telefon:

 

E-mail: 

 

Ansvar: 

Suppleant


Christer Arvidsson


Telefon: 


E-mail: 


Ansvar: 

Suppleant


Kristian Petersson


Telefon: 


E-mail: 


Ansvar: 

Ordförande


Mattias Höjman


Mårtenhusgatan 1 B

302 51 Halmstad


Telefon: 0706-313873


E-mail: mattias.hojman@gmail.com


Ansvar: Nissans Vattenråd, fiske- och miljöansvarig