Start

Kallelse till årsmöte i Nissans vänner, onsdagen 30/3 2022 kl 17:30

Soldathemmet, LV6


Möjlighet till förtäring i form av baguette till självkostnadspris

Förutom de sedvanliga årsmötesfrågorna, är den stora frågan hur vi skall gå vidare med föreningen?


P.g.a. Corona och att det har varit otroligt svårt att få något positivt att hända kring Nissan så har vi inte varit så aktiva dem senaste två åren. Luften gått ur oss lite men känner du att du vill hjälpa till att driva föreningen vidare så meddela gärna det och kom till årsmötet.


Anmälan till

nissansvanner@gmail.com

berätta gärna om du önskar köpa baguett så att vi kan förbereda soldathemmet

Vision och inriktning

 

Nissans Vänner är en förening som arbetar för att Nissan så lång som möjligt ska återställas till det livskraftiga vattendrag det en gång var. Med god vattenkvalitet och en välmående flora och fauna kan Nissan åter bli en värdefull resurs för det rörliga friluftslivet i allmänhet och för sportfisket i synnerhet.

 

Nissans Vänner kommer att arbeta för ett förbättrat samarbete mellan Nissans Fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Halland, Fallrättsägarna (Slottsmöllan & Sperlingsholm) och Halmstads Kommun. Och, framför allt, ta till vara sportfiskarnas intressen och föra deras talan. För att bli en röst att räkna med behöver vi bli en stark förening med många medlemmar.

 

Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxna och gratis för barn och ungdomar upp t o m 20 år. Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 491-7456 eller Swisha till nr 123 421 20 80. Ange namn, adress och telefonnummer som meddelande. Barn och ungdomar skickar ett mail med personuppgifter till någon i styrelsen. E-mailadresser finns på "Kontakt"-sidan. Det går också bra att lösa medlemskap "live". Var och när kan du kan träffa oss ser du under fliken "Aktuellt".

 

Bli medlem nu!

 

Väl mött och skitfiske önskar Styrelsen / Nissans Vänner