Styrelsen

Ordförande


Mattias Höjman


Mårtenhusgatan 1 B

302 51 Halmstad


Telefon: 0706-313873


E-mail: mattias.hojman@gmail.com


Ansvar: Nissans Vattenråd, fiske- och miljöansvarig


Kassör


Håkan Vervaart


E-mail: haukan78@gmail.com


Tel: 0722-441983


Ansvar: Kassör, Hemsida


Sekreterare


Christer Arvidsson


E-mail: c.arvidssonx@gmail.com


Ansvar: Sekreterare


Ledamot

 

Pierre Dahlqvist

 

Telefon: 

 

E-mail: 

Ledamot


Andreas Bengtsson


Telefon: 0705-169204


E-mail: eva.ea@telia.com


Ansvar: Sponsring


Suppleant

 

Mikael Persson

 

Telefon:

 

E-mail: 

 

Ansvar: 

Suppleant


Andreas Gustafsson


Telefon: 0730-357488


E-mail: gustafsson1109@gmail.com


Ansvar: Facebook

Copyright © 2017 - Nissans Vänner.


One.com