Styrelsen

Ordförande

 

Mattias Höjman

 

Mårtenhusgatan 1 B

302 51 Halmstad

 

Telefon: 0706-313873

 

E-mail: mattias.hojman@gmail.com

 

Ansvar: Nissans Vattenråd, fiske- och miljöansvarig

 

Kassör

 

Håkan Vervaart

 

E-mail: haukan78@gmail.com

 

Tel: 0722-441983

 

Ansvar: Kassör, Hemsida

 

Sekreterare

 

Christer Arvidsson

 

E-mail: c.arvidssonx@gmail.com

 

Ansvar: Sekreterare

 

Ledamot

 

Lars Persson

 

Telefon: 0730-461053

 

E-mail: lars.persson@bravida.se

Ledamot

 

Andreas Bengtsson

 

Telefon: 0705-169204

 

E-mail: eva.ea@telia.com

 

Ansvar: Sponsring

 

Suppleant

 

Marcus Falheim

 

Telefon:0709-300369

 

E-mail: marcusfalheim@gmail.com

 

Ansvar: Facebook

Suppleant

 

Andreas Gustafsson

 

Telefon: 0730-357488

 

E-mail: gustafsson1109@gmail.com

 

Ansvar: Facebook

Copyright © 2017 - Nissans Vänner.

 

One.com