Nissans Vänner - Föreningen för de som bryr sig.

Vision och inriktning

Nissans Vänner är en förening som arbetar för att Nissan så lång som möjligt ska återställas till det livskraftiga vattendrag det en gång var. Med god vattenkvalitet och en välmående flora och fauna kan Nissan åter bli en värdefull resurs för det rörliga friluftslivet i allmänhet och för sportfisket i synnerhet.

Nissans Vänner kommer att arbeta för ett förbättrat samarbete mellan Nissans Fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Halland, Fallrättsägarna (Slottsmöllan & Sperlingsholm) och Halmstads Kommun. Och, framför allt, ta till vara sportfiskarnas intressen och föra deras talan. För att bli en röst att räkna med behöver vi bli en stark förening med många medlemmar.

Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxna och gratis för barn och ungdomar upp t o m 20 år. Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 491-7456. Ange namn, adress och telefonnummer som meddelande. Barn och ungdomar skickar ett mail med personuppgifter till någon i styrelsen. E-mailadresser finns på "Kontakt"-sidan. Det går också bra att lösa medlemskap "live". Var och när kan du kan träffa oss ser du under fliken "Aktuellt".

Bli medlem nu!

Väl mött och skitfiske önskar Styrelsen / Nissans Vänner

 

Nyttiga länkar:                                        VÅRA  SPONSORER

Vattenföring i Nissan

Rapportera fångster

Fångster i Nissan

Nissan nedre F.V.O

Fiskräknaren i Slottsmöllan 

 

Nissansvänner stödjer Älvräddarna genom  föreningsmedlemskap.                           

Nissansvänner är medlemmar i Älvräddarna                                                

Besökare

 

Nyheter! 

2016-06-18

Omprövningen av vilkoren för kommunens vattenuttag i Senneån är klart. läs mer


 

2016-06-07

Fiskeutredningsgruppen har presenterat sitt åtgärdsförslag läs mer 

 


 

2016-05-07

Första laxen genom räknaren läs mer 

 


 

2016-04-23 

Fler intressanta domar läs mer 


 

2016-04-19

Inget mer smoltpräglingsförsök läs mer